ASPIRATUR UP.02.2.2.03.0066

Kontakt za informacije: sanja.baraka@aspira.hr /  dania.roza@aspira.hr

 

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira nositelj je projekta ASPIRATUR-Obrazovanje za poslove u turizmu i ugostiteljstvu  na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ Ministarstva turizma i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zajedno uz partnere Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom “DES” Split, Salve Regina-Marija Bistrica d.o.o. i Hoteli Brela d.d omogućit će ranjivim skupinama integraciju u tržište rada u sektorima turizma i ugostiteljstva.

Tijekom projekta predviđeni su okrugli stol i radionice tijekom kojih ć  radna skupina i  dionici poput  HZZ-a, poslodavaca, strukovnih udruga i grupacija, ugostitelja i hotelijera, gastro novinara, agencija, pripadnika ciljnih skupina i institucije koje se njima bave iznjedriti smjernice za kreiranje optimalnog programa osposobljavanja u sklopu s potrebama tržišta.

SVRHA PROJEKTA

Izradom i provedbom 3 programa osposobljavanja za zanimanja kuhar, konobar i sommelier, dizajnirana po mjeri ranjivih ciljnih skupina, pripadnici ranjivih skupina osposobit će se za rad u djelatnostima turizma i ugostiteljstva te na taj način povećati svoju konkurentnost na tržištu rada. Stručno usavršavanje i usavršavanje u pedagoškim vještinama predavača i mentora osigurat će se kvalitetna provedba programa i postizanje rezultata projekta, a informiranjem poslodavaca o procedurama zapošljavanja osoba s invaliditetom podići svijest o potrebi njihovog zapošljavanja.

sommelier

PROJEKTNI CILJEVI

Ciljevi projekta:

  1. Jačanje stručnih kompetencija i razvoj pedagoško-metodičkih vještina stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora (predavača i mentora) za rad s ranjivim skupinama
  2. Osposobljavanje pripadnika ranjivih skupina za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva putem razvoja i provedbe po mjeri dizajniranih programa osposobljavanja za stjecanje stručnih znanja i općih kompetencija (mekih vještina) potrebnih za rad u strukama kuhar, konobar i sommelier

KAKO POSTIĆI CILJEVE

Navedeni ciljevi postići će se kroz sljedeće aktivnosti:

  1. Analiza potreba i karakteristika ranjivih skupina i razvoj po mjeri dizajniranih programa osposobljavanja
  2. Razvoj i provedba programa jačanja pedagoških vještina predavača i mentora u ugostiteljskim strukama i njihovom stručnom usavršavanju
  3. Provedba programa osposobljavanja za zanimanja kuhar, konobar i sommelier prilagođena ranjivim skupinama

Održivost rezultata projekta

Izradom i provedbom programa edukacije za jačanje pedagoških vještina predavača i mentora stvara se temelj za sudjelovanje u budućim programima koji predviđaju rad s ciljanim skupinama i otvara se mogućnost intenzivnijih kreiranja i provođenja programa osposobljavanja osoba s invaliditetom te provođenje ovakvih sličnih programa u budućnosti.

U okviru projekta poseban značaj pridaje se informiranju dionika, u prvom redu poslodavaca, o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te zakonodavnom okviru i procedurama zapošljavanja OSI koji su posebna ciljana skupina s njima prilagođenim aktivnostima.

Projektom se ostvaruje suradnja prijavitelja, partnera i suradnika ključna za potpuni pregled stanja ranjivih skupina, a provođenje optimalnih programa obrazovanja ranjivih skupina u budućnosti će poboljšati njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Vijesti

Osnovne informacije o projektu:

Naziv projekta:

ASPIRATUR – Obrazovanje za poslove u turizmu i ugostiteljstvu

Šifra projekta: UP.02.2.2.03.0066

Ukupna vrijednost projekta: 1.756 914,11 kn

Trajanje: 22 mjeseca

Više informacija o EU fondovima:

www.strukturnifondovi.hr

Osnovne informacije o korisniku projekta:

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA

MIKE TRIPALA 6

21 000 SPLIT

info@aspira.hr

021/382-802

Učinkoviti ljudski potencijali logotip
lenta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski strukturni fondovi logo

Posredničko tijelo razine (PT1):

RH Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

www.mint.gov.hr

pisarnica@mint.hr

Posredničko tijelo razine 2 (PT2)

hzz
Petračićeva 4, 10 000 ZAGREB

www.hzz.hr

cesdfc@hzz.hr

Projektni partneri:

des

USTANOVA DES

114. brigade 14, 21 000 Split

des.hr

blue sun hoteli

Blue sun hoteli

HOTELI BRELA d.d.
Brela, Trg Gospe Od Karmela 1
www.brelahotels.com
SALVE REGINA-MARIJA BISTRICA d.o.o.
Trpinjska 9, Zagreb