Okrugli stol

Okrugli stol na temu: “Prilike i problemi zapošljavanja ranjivih skupina u sektoru turizma i ugostiteljstva”

Aspiratur – Obrazovanje za poslove u turizmu i ugostiteljstvu”, u organizaciji Visoke škole Aspira 10. listopada je održan okrugli stol upravo na istu temu. Cilj je bio projektom omogućit ranjivim skupinama, a riječ je o mlađima od 15 godina, starijima od 55 i osobama s invaliditetom, integraciju u tržište rada u sektorima turizma i ugostiteljstva.…